Replay Unavailable

IV Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców - Bachorze