🤗🎮🌏
@alqk0310
1
Ia̍pPhokHiân,kha-ta̍h-chhia跤踏車.在海島各地Tell Hug談心擁抱,建立超越金錢的連結;Thui-kóng推廣The Venus Project維納斯計畫 #RBE ;Chhòng-li̍p創立性不別愛無主 #sppabc ;Keng-êng經營 #Tâigí台語tâi台