Phòng Khám Đa khoa Hưng Thịnh - 380 Xã Đàn - HN
@dakhoahungthinh
1
Phòng Khám Đa Khoa Hưng Thịnh - 380 Xã Đàn - Hà Nội là cơ sở uy tín để khám chữa bệnh với trang thiết bị hiện đại được Bộ, Sở y tế cấp phép hoạt động.